Οι ειδησεις μας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ ΕΤΟΥΣ 2018 έως ΤΙΣ 31-07-2019

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του. Με δεδομένο ότι μετά τις 31 Ιουλίου 2019 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2018 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν. Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει να ελέγξουν τις χρεώσεις που έγιναν στους λογαριασμούς τους με την αιτιολογία «ΕΛΓΑ ΕΑΕ 2018» και να συγκρίνουν τα ποσά αυτά με την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που αναγράφεται στην Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2018.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εισπραχθεί το σύνολο  ειδικής...
Read More

Παραλαβή αιτήσεων για επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών

Ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 αρχίζει να παραλαμβάνει δικαιολογητικά για την επιστροφή ΦΠΑ. Το αρμόδιο Τμήμα ΦΠΑ του Συνεταιρισμού συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Προσοχή: Διορθωμένα παραστατικά ή φωτοαντίγραφα δεν θα δίνονται δεκτά

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 13-02-2019.έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υποβολή των αιτήσεων αναθεώρησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2018 από την Τετάρτη 13-02-2019. Ανακοίνωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020

Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 Απόφαση

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 19/02/2019 ΕΩΣ 21/03/2019

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει νέο πρόγραμμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 11-03-2019

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε για τους ΟΤΑ του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο λήγει στις 11 Μαρτίου 2019. Ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» αναλαμβάνει την συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την συμπλήρωση και κατάθεση του φακέλου κτηματογράφησης του ακινήτου σας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι: Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου) Εκκαθαριστικό ( ή άλλο αποδεικτικό Α.Φ.Μ.) Απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίων Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής (απαιτείται μόνο εάν το συμβόλαιο δεν έχει σφραγίδα μεταγραφής) Τοπογραφικό Διάγραμμα ακινήτου (εάν υπάρχει). Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας Πατρόκλου 9, Φάρσαλα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ 14/01/19 ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων  για την εγγραφή  τους στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και την  ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις  (ΣΠΣΓΕ). Την απόφαση αυτή έλαβε η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και του πλήθους των σχετικών αιτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο: https://agroadvisors.elgo.gr, και να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kalexaki@elgo.gr. Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν: Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών σχολών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο...
Read More

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης / πληρωμής Μέτρου 13 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση). Ανακοίνωση

ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Α.Σ. «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΑΫΦΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, η Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» κ. Αϋφαντή. Στα πλαίσια της συνάντησης, η Πρόεδρος του Συνεταιρισμού είχε την ευκαιρία να αναπτύξει σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής Φαρσάλων.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της εφαρμογής του κυρωμένου δασικού χάρτη Ν.Λάρισας, που είχε ως συνέπεια την απώλεια εισοδημάτων από μη ενεργοποιηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, στην επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι σε κτηνοτροφικά συνεταιριστικά σχήματα, στις προϋποθέσεις ένταξης της επικείμενης νέας πρόσκλησης Μέτρου 11 (βιολογική γεωργία) καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των δραστηριοτήτων ΕΛ.Γ.Α. Οι γραπτές προτάσεις της κ. Αϋφαντή επί των θεμάτων συζήτησης προκάλεσαν τα θετικά σχόλια του ειδικού συμβούλου του ΥπΑΑΤ, κ. Μπριλλάκη, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για την ασυνήθιστη – από εκπροσώπους αγροτικών φορέων –  εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση. Το «ισοζύγιο» της συνάντησης, από την οποία δεν έλειψαν  οι καταγγελίες  για λανθασμένους...
Read More

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα τα «Μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος». Με την εν λόγω ΚΥΑ μπαίνει σε εφαρμογή μία από τις πρώτες προτεραιότητες, που έθεσε ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, και η Yφυπουργός, κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, από την αρχή της θητείας τους, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η θέσπιση ενός αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου της αλυσίδας παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης γάλακτος. Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΥΑ, με βάση το σχέδιο, είναι οι εξής: Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για τους παραβάτες, που φθάνουν μέχρι και την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Θεσπίζεται η υποχρεωτική μηνιαία δήλωση των ποσοτήτων του εισκομιζόμενου γάλακτος από τους παραγωγούς και τους αγοραστές γάλακτος. Καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του...
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2018 των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020 θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολής τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπ. Α.Α.Τ. Ως εκ τούτου ενημερώνονται : οι ενταγμένοι στη Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και στη Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία σύμφωνα με την με υπ΄ αρ. 1669/77853/1-6-2018 απόφαση ένταξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες καθώς και, οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην 2η κατάταξη, η οποία αφορά την 1η πρόσκληση της Δράσης, πως οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων μέχρι και την Κυριακή 18-11-2018...
Read More

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης, αίτησης μεταβίβασης και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στη δράση 10.1.04 Εγκύκλιος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΤΗΣΙΟ 2017» ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-11-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 6-12-2018

Ο ΕΛΓΑ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017»: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις)κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017». Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης: Α. Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο,  πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντααπό θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες)και δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ανεμοθύελλες,  παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις,  χαλάζι, χιονοπτώσεις). Επισημαίνεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ανεμοθύελλα, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι, χιονοπτώσεις)μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2017) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Π. Ενότητας. (πίνακας 1) Β. Ζημιές απώλειας παραγωγής από δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας) σε καλλιέργειες, που σύμφωνα...
Read More

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων Γη καταγγέλλει τους τελευταίους χειρισμούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περικοπές των πληρωμών των ενισχύσεων που αφορούν τα δασικά» ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στον αγροτικό κόσμο  από την επιλογή του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει σε άμεση εφαρμογή των κυρωμένων δασικών χαρτών Ν. Λάρισας κατά την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων, που είχε ως συνέπεια χιλιάδες αγρότες να μην ενεργοποιήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και να απολέσουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους, ο αγροτικός συνεταιρισμός «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» επισημαίνει : Πράγματι, η σύνταξη και εφαρμογή των δασικών χαρτών, όπως και η σύνταξη και λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου, αποτελούν από τις βασικές προϋποθέσεις για την οργάνωση και την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους και την προστασία συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων (περιβάλλον, ατομική ιδιοκτησία).  Δεν αποτελεί όμως αυτοσκοπό, όπως προφανώς συνέβη με την κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας μας, ιδίως του Ν. Λάρισας,  ο οποίος κυρώθηκε μερικώς (πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνα, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης) με τη με αριθμό 7068/229076/21-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας...
Read More

ΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο Οργανισμός ενημερώνει τους παραγωγούς ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποσταλεί στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ. Με βάση την ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο ανωτέρω εγχειρίδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραλαμβάνει σχετικό επικαιροποιημένο αρχείο πριν από κάθε πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. Για τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ύλην δικαστήριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη έκταση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό. Στις περιπτώσεις, όπου με...
Read More

ΜΕΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΧΟΙΡΩΝ

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 07:10 • Πίνακας Εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων (12.10.18) • Διαδικασίες Έγκρισης Μέσων Σήμανσης: ΚΥΑ 170285/29.08.2011 • Διαδικασίες Έγκρισης Μέσων Σήμανσης: ΥΑ 17/891/03.01.2018• Διαδικασίες Έγκρισης Μέσων Σήμανσης: ΥΑ 17/891/03.01.2018 Έντυπο αίτησης χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης

Διεθνής Τιμή Βάμβακος Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018

Διεθνής τιμή βάμβακος 08/10/2018 Τιμή βάμβακος 08/10/2018 Διεθνής τιμή βάμβακος 05/10/2018 Τιμή βάμβακος 05/10/2018 Διεθνής τιμή βάμβακος 04/10/2018 Τιμή βάμβακος 04/10/2018 Διεθνής τιμή βάμβακος 03/10/2018 Τιμή βάμβακος 03/10/2018 Διεθνής τιμή βάμβακος 02/10/2018 Τιμή βάμβακος 02/10/2018 Διεθνής τιμή βάμβακος 01/10/2018 Τιμή βάμβακος 01/10/2018    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι την ένταξη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014–2020, τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα (4.169) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52€), όπως παρατίθενται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα αρχείο. Απόφαση ένταξης

«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

O Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις εξετάσεις για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας, Πατρόκλου 9 Φάρσαλα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβολή καλέστε στο 24910 25572. Εγκύκλιος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.4 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Συνολικά, εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85 χιλ. εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. € και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια. Η οριστική κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης και με τη χρήση προγραμματικής υπερδέσμευσης. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης με τη μορφή οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης. Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση σε συνέχεια της με αριθμ. 1669/77853/01.06.2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 Απόφαση ένταξης Ονόματα των ενταγμένων δικαιούχων στην δράση 11.1.2 Ονόματα των ενταγμένων δικαιούχων στην δράση 11.2.2

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση για τα Σχέδια Βελτίωσης έχουν χρόνο για την πρώτη οριστικοποίηση μέχρι τις  5 Ιουλίου 2018. Η καταληκτική ημερομηνία όμως για τη δημιουργία νέων υποβολών παραμένει η 05 Ιουνίου 2018. Διαβάστε το δελτίο τύπου

O A.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΔΑΣΙΚΕΣ Η ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

O A.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ ενημερώνει τους παραγωγούς που κατέχουν δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη», ως Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων,  ενημερώνει τους παραγωγούς που κατέχουν εκτάσεις, οι οποίες με βάση τους κυρωμένους δασικούς χάρτες της Π.Ε. Λάρισας εμπίπτουν στην προστατευτική περί δασών νομοθεσία (δασικές ή χορτολιβαδικές), ότι, πάρα την κύρωση των δασικών χαρτών με την υπ’ αριθμ. 7068/229076/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας  (ΦEK Δ΄ 14/02.02.2018) και την εκπνοή όλων των προθεσμιών για υποβολή αντιρρήσεων, υφίσταται ακόμη η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς (μέχρι 8 Αυγούστου 2018), ή έγκρισης επέμβασης, για όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, στο Ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπονται  συνοπτικά  οι εξής περιπτώσεις : A. ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό στην αρμόδια δασική υπηρεσία μέχρι 8 Αυγούστου 2018 στις εξής περιπτώσεις : ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ & ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΧΕΡΣΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1975και διατηρούν τη χρήση αυτή...
Read More

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ο πρώτος αγροτικός συνεταιρισμός κτηνοτρόφων με έδρα τα Φάρσαλα και μέλη κτηνοτρόφους από την ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, αλλά και όμορους Δήμους, απέκτησε  «σάρκα και οστά». Με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Φαρσάλων Γη»,  τριάντα δύο νέοι αιγοπροβατοτρόφοι από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φαρσάλων  και από το Δήμο Κιλελέρ,  κατόρθωσαν να ξεπεράσουν ενδοιασμούς και επιφυλάξεις, και δημιούργησαν την πρώτη οργάνωση κτηνοτρόφων συνεταιριστικού δικαίου  στην νεότερη ιστορία των Φαρσάλων.  Ο συνεταιρισμός έχει ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, απέκτησε ΑΦΜ και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΥΠΑΑΤ. Ήδη, δεκάδες άλλοι κτηνοτρόφοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο νέο σχήμα, αρκετοί από τους οποίους έχουν υποβάλλει προς την προσωρινή διοίκηση αίτηση εισόδου. Ο συνεταιρισμός φιλοδοξεί να συμβάλει στην οργάνωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των μελών σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα με στόχο τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος  των κτηνοτρόφων σε μία από...
Read More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την παράταση των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του μικρού διαστήματος που είχαν στη διάθεσή τους οι γεωργοί καθώς και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων βασικής ενίσχυσης έτους 2018 μέχρι την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018. Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. “ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ” κ. ΑΫΦΑΝΤΗ ΣΤΟ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ECONOMIST

To 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economist,  που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 3 Μαΐου 2018, παρακολούθησε η πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ»  κ. Αϋφαντή. Στο Συνέδριο συμμετείχαν στελέχη από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους με το ακροατήριο. Μεταξύ αυτών, ο εκπρόσωπος του Economist John Andrews, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης. Στα πλαίσια του συνεδρίου η κ. Αϋφαντή είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με  παράγοντες της εγχώριας αγροτικής δραστηριότητας και να εμπλουτίσει την παρακαταθήκη του Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ σε γνώση και εμπειρία.

Ο αγροτικός συνεταιρισμός «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» επισημαίνει ΓΙΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ:

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ» ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ: Η προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποκάλυψε τις άστοχες  επιλογές της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στη δράση. Οι επιλογές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη στη δράση μόνο μεγάλων εκμεταλλεύσεων, πολλές από τις οποίες μάλιστα αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες στρέμματα ξηρικών καλλιεργειών με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ηγεσία του Υπουργείου υπεραμύνθηκε των επιλογών της προβάλλοντας το  επιχείρημα ότι ο στόχος του μέτρου είναι  περιβαλλοντικός και όχι κοινωνικός ή οικονομικός. Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό στόχο της δράσης, ουδεμία αντίρρηση θα...
Read More

Δράση 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» – Έναρξη ελέγχων στους εν δυνάμει δικαιούχους της Απονιτροποίησης

To Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ελέγχους στους εν δυνάμει δικαιούχους της Απονιτροποίησης. Αντικείμενο των ελέγχων θα αποτελέσει η τήρηση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού ως αρδευόμενου καθενός από τα αγροτεμάχια τα οποία ο παραγωγός αιτείται να εντάξει στη Δράση. ο συγκεκριμένο πεδίο στις ηλεκτρονικές αιτήσεις στήριξης ερχόταν προσυμπληρωμένο με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2017, όπου η σχετική πληροφορία καταχωρείται κατά δήλωση του παραγωγού. Θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία κατή την οποία οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο. Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Τροποποίηση της πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης – παράταση στην υποβολή προτάσεων ένταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τροποποίηση της πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου. Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής. Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως: α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018. β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018. γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018. δ) του φυσικού φακέλου...
Read More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 4310/2016). Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Π.Α.Α. 2014-2020 με βάση την με αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης και οι οποίοι δεν έχουν καλύψει το δεύτερο έτος εφαρμογής του μέτρου (31-5-2018 έως 30-5-2019) με νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 4310) πως θα πρέπει εμπρόθεσμα (έως 30-5-2018) να τις υποβάλλουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 71435/03.07.2017 που έχει εκδώσει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του μέτρου Εγκύκλιος Η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 17 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.. Η διαδικασία ισχύει και για τα επόμενα έτη εφαρμογής μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων και δεν απαιτείται νεότερη ανακοίνωση.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ, πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Παραδοσιακές και Καινοτόμες καλλιέργειες και δράσεις»

Αγροτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (12/04) στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ με θέμα «παραδοσιακές και καινοτόμες καλλιέργειες και δράσεις». Η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ κα. Βασιλική – Ματούλα Αϋφαντή, στην εισαγωγική ομιλία, αρχικά ευχαρίστησε τους ομιλητές για την παρουσία τους και τον Δήμο Φαρσάλων για την παραχώρηση της αίθουσας, στην συνέχεια έκανε λόγο για τις πιστοποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ με σύστημα ISO, υπηρεσιών συντονισμού οργάνωσης και υποστήριξης αγροτών και αγροτικών οργανώσεων, διασφαλίζοντας το αγροτικό εισόδημα και τα προσωπικά δεδομένα των παραγωγών. Επισήμανε το επόμενο βήμα της δημιουργίας μιας νέας σχέσης του συνεταιρισμού με επιστημονικούς φορείς της χώρας, μιας σύγχρονης συντονισμένης αγροτικής συμβουλευτικής και υποστήριξης, σε μια σειρά ειδικών θεμάτων (οικονομολόγων, νομικών, τεχνικών, ειδικών marketing, εμπορικών διαμεσολαβητών) που αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, ώστε να διαμορφώσει και να παρακολουθεί καθημερινά το λειτουργικό πλαίσιο της αγροτικής εκμετάλλευσης και...
Read More

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 2018

Ανακοινώνεται η έναρξη της περιόδου υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, από τις 23 Φεβρουαρίου 2018  μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Ανακοίνωση έναρξης δηλώσεων ΟΣΔΕ 2018

ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΚΑΛΕΙ τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ »  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕΧΡΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μέχρι στις 29 Ιανουαρίου 2018 θα έχουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι περιθώριο να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2017.Εγκύκλιος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΕΤΟΥΣ 2017

15/1/2018 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) ΥΑ όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2017. Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 15.01.2018 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 26. 01.2018, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ). Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής διατίθεται εδώ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

10/1/2018 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους γεωργούς έχει θέσει σε λειτουργία το νέο ενιαίο σύστημα εγγραφής και πρόσβασης στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποίο αρκεί ο παραγωγός να εγγραφεί μια φορά προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του οργανισμού.• Γεωργοί που έχουν ήδη εγγραφεί σε παλαιότερο έτος, έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι τους κωδικούς τους, έχουν πιστοποιηθεί μέσω taxisnet και έχουν υποβάλλει online την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 ή 2015 ή 2016 ή 2017 ή έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» ή έχουν υποβάλλει αίτηση σε κάποιο από τα μέτρα «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ή Μέτρο 11-Βιολογικές καλλιέργειες, δεν απαιτείται να εγγραφούν ξανά. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησαν την τελευταία φορά για πρόσβαση στις εφαρμογές. Σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια του κωδικού ή του email εγγραφής τότε δίνεται η δυνατότητα αλλαγής τους. • Γεωργοί που θα δημιουργήσουν...
Read More

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αθήνα, 08/01/2018 Σας γνωρίζουμε ότι για την ενημέρωση των παραγωγών, σήμερα αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης (BPS) και της Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πρασίνισμα), στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών, από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου είναι απαραίτητη η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login/. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.pdf. Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν...
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017/2018

22/12/2017 Δεδομένου ότι ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος 2017/2018 (χειμερινά σιτηρά κλπ) ενημερώνονται οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 (υποβολή έως 15/5/2018) με μισθωμένα αγροτεμάχια, ότι τα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυναφθούν σε αυτή, θα πρέπει να έχουν τη μορφή του υποδείγματος και μέσω των οποίων θα προκύπτει ότι είναι στη διάθεση του γεωργού στις 31η Μαΐου 2018. Η αναγραφή του Α.Τ.Α.Κ. του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωτική. . Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” και του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθόλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος,...
Read More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την διαδικασία είσπραξης μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών, εξέδωσε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016, (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για μια απόφαση που παρατείνει την πληρωμή μέχρι 16 Φεβρουαρίου του 2018, καθιστά συναρμόδιες στην διαδικασία για την έγκαιρη είσπραξη των μισθωμάτων και τις Περιφέρειες και ιδιαίτερα διασφαλίζει τους κτηνοτρόφους από καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, με στόχο να αποτραπεί η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων σε όλη την επικράτεια.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03 ΚΑΙ 10.1.04 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.

1η τροποποίηση της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03 και 10.1.04 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020

Βγήκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Βγήκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Από 15 Ιανουαρίου μέχρι και 16 Φεβρουαρίου 2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις στο πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπο Κασίμη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και συγκεκριμένα στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση ανέρχεται στα 200 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.01.2018 έως και 16.2.2018. Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από...
Read More

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ 28/11/2017 Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου. Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει: «Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία με τα οποία στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο...
Read More

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών

Σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όπως κάθε χρόνο, θα προχωρήσει στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2016. Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, σήμερα αναρτήθηκαν οι έγγραφες προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία. Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις) Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 12/12/2017 να υποβάλλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους. Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης εντός...
Read More

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΫΠΗΡΧΑΝ ΤΟΥ Ν. 4056/2012

Την δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους έχουν οι κτηνοτρόφοι, υποβάλλοντας μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2017 σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε στις αρχές Αυγούστου η Κοινή Υπουργική Απόφαση 940/81279/26.7.2017 που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, στα πλαίσια του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση εφαρμόζεται μόνο σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και προβλέπει ότι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση νομιμοποίησης έως τις 4 Δεκεμβρίου του 2017 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) . Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: Άρθρο 1 – Σκοπός: Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και...
Read More

Ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» διαθέτει ISO 9001

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΟΤΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

Συνάντηση αιγοπροβατοτρόφων του δήμου Φαρσάλων με σκοπό τη συνεταιριστική τους οργάνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Φαρσάλων Γη”. Οι κτηνοτρόφοι που παρευρέθηκαν, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της σύγχρονης κτηνοτροφίας και εμπιστευόμενοι απόλυτα την ποιότητα των υπηρεσιών του Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» αποφάσισαν να οργανωθούν σε ένα συνεταιριστικό σχήμα του οποίου η διεύθυνση θα ανατεθεί στον Α.Σ. Φαρσάλων Γη.   Σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου του «Φαρσάλων Γη», κ. Αϋφαντή, η διαδικασία σύστασης του νέου  Συνεταιρισμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ οι επόμενοι μήνες θα αξιοποιηθούν για να καταγραφούν οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της εκμετάλλευσης κάθε μέλους, ώστε να καθοριστούν οι άμεσοι και έμμεσοι στόχοι και να επιλεγούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Ο νέος Συνεταιρισμός θα είναι έτοιμος να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με αγοραστές και προμηθευτές το καλοκαίρι του 2018, ώστε να εγκαινιάσει την συνεταιριστική του δράση την επόμενη γαλακτοκομική...
Read More

ΑΠΟ 1/11 μέχρι και 26/11 ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες και όχι μόνο

Ο Α. Σ. «Φαρσάλων Γη» ανακοινώνει ότι για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 26 Νοεμβρίου 2017 το σύστημα για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι ανοιχτό. Δηλώσεις μπορούν να υποβάλουν δυνητικοί δικαιούχου του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» αλλά και οι δικαιούχοι που δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν έγκαιρα την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά την κανονική περίοδο που οριζόταν από 15 Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου 2017. Η προκήρυξη του προγράμματος «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» αναμένεται αμέσως μετά το κλείσιμο του Συστήματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΜΕΧΡΙ 15/12 Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017 στο χρονικό διάστημα: για τα αιγοπρόβατα από 1 Νοεμβρίου µέχρι 15 ∆εκεµβρίου και για τους χοίρους από 1 ∆εκεµβρίου μέχρι 31 ∆εκεµβρίου Υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν  μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών μπορεί να γίνει: α)  µε  την  χρήση  από  τον  κτηνοτρόφο της  ψηφιακής  υπηρεσίας  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία ή β) µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία, Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει: -Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ότι εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο...
Read More

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του». Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές: Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου. Να επιλύονται προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά,...
Read More

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους βαμβακοπαραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης των 74,9 ευρώ το στρέμμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο. Αυτό ορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο πρόεδρος του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), Θανάσης Καπρέλης. Σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% δεν θα υπολογίζεται στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση. Οι παραγωγοί οφείλουν να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν και να υπογράφουν την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωσης. Βάσει σχετικής απόφασης, οι βαμβακοκαλλιεργητές δεν πρέπει να παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης. Η εγκύκλιος περιγράφει τις υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος αναλυτικά, ως εξής: Οι παραγωγοί βάμβακος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με...
Read More

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

Yπενθυμίζουμε στους παραγωγούς ότι οι Αναλυτικές Δηλώσεις Καλλιέργειας περιέχουν απόρρητες πληροφορίες και δεν είναι ασφαλές να κοινοποιούνται σε τρίτους. Για το λόγο αυτό όλοι ο Φορείς έχουμε αναλάβει έγγραφη δέσμευση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε τόσο απέναντι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και απέναντι σε καθέναν από εσάς. Η υποχρέωσή μας απέναντι σας δεν εξαντλείται στη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης καλλιέργειας. Έχουμε επιπλέον υποχρέωση να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν το πρόσωπο (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ημ.Γεν. Αριθμός Ταυτότητας) και ιδίως αυτά που αφορούν τις συναλλαγές σας και την περιουσία σας ( ακίνητη ιδιοκτησία περιουσίας, μισθωτικές συμβάσεις, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ). Η ελεύθερη και άνευ όρων διακίνηση των Δηλώσεών σας μεταξύ επαγγελματιών του αγροτικού χώρου (γεωπόνοι – μελετητές – διεκπεραιωτές – έμποροι) σας εκθέτει σε κινδύνους που ίσως δεν υποψιάζεστε ( π.χ. κίνδυνος κατάσχεσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή των μισθωμάτων που εισπράττετε ή καταβάλλετε )....
Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...