ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ & ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

πιο έγκαιρα από ποτέ
15
Nov

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΫΠΗΡΧΑΝ ΤΟΥ Ν. 4056/2012

Την δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους έχουν οι κτηνοτρόφοι, υποβάλλοντας μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2017 σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε στις αρχές Αυγούστου η Κοινή Υπουργική Απόφαση 940/81279/26.7.2017 που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, στα πλαίσια του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση εφαρμόζεται μόνο σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και προβλέπει ότι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση νομιμοποίησης έως τις 4 Δεκεμβρίου του 2017 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) .
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1 – Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής:
1.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
Άρθρο 3 – Όροι και Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας Διατήρησης:
Δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες
Α) είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012,
Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β ́ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β ́ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό.
Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης – αν έχει ήδη χορηγηθεί – από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ, γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.
Γ) αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β ́).
Δ) αφορούν μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.
Άρθρο 4 – Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017.  Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
Παρακαλούνται οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός ή πλησίον οικισμών όπως ορίζει η ΚΥΑ να προσέλθουν στα γραφεία μας, Πατρόκλου 9 στα Φάρσαλα για την υποβολή αιτήσεων.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...